Finland och USA undertecknar avsiktsförklaring om försvarssamarbete, hbl.fi

Finland och USA ska underteckna en avsiktsförklaring om bilateralt försvarssamarbete på fredag. Undertecknandet sker i samband med att USA:s vice försvarsminister Robert Work besöker Finland.

Robert Work anländer till Helsingfors på torsdag. Då ordnas ett möte mellan USA, Finland och Sverige där temat är försvarssamarbete.

På fredag fortsätter diskussionerna om försvarssamarbete. Den här gången deltar också de övriga nordiska länderna och de baltiska länderna. Bland annat ska man diskutera frågor med anknytning till säkerheten i norra Europa samt regionalt och transatlantiskt försvarssamarbete.Läs artikel