Finland och Sverige oense om förbud mot kärnvapen – “Nato-optionen gör att Finland inte vill vara med”, svenska.yle.fi

När Margot Wallström besöker Helsingfors för att diskutera nordiskt samarbete är det en av tre gånger på en vecka hon möter sin finländske kollega Timo Soini. Båda beskriver lyriskt ländernas gemensamma värderingar och det fokus som nu ligger på nordiskt samarbete, inte minst när det gäller försvarssamarbetet…

I frågan om hur kärnvapenhotet ska bekämpas är Finland och Sverige ändå långt ifrån överens.

– Vi har ju valt olika vägar, säger Margot Wallström.

Men hon tillägger:

– Inte i synen på kärnvapen. Men det är klart att när Finland har en så tydlig option på Natomedlemskap så så ville man inte gå med…

Utrikesminister Timo Soini (Sannf) är lika försiktig när han svarar på frågor om Sveriges agerande.

– Vi ser olika på om det här är en effektiv väg att gå. Finland har alltid ansett att de länder som har kärnvapen ska vara med i alla processer, säger Soini.

Finland anser att icke-spridningsavtalet från 1968 är det viktigaste verktyget för att minska mängden kärnvapen. Wallströms påstående om att Finland är rädd för att stänga dörren till Nato avfärdar han bestämt.

– Det finns inga grunder för sådana spekulationer. Vår kärnvapenpolitik grundar sig på en lång tradition.

Soini vill inte förutspå hur försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland kan påverkas om Sverige ratificerar avtalet om kärnvapenförbud. Han säger att livet har lärt honom att inte spekulera i följderna av andra länders beslut.

– Jag tror att Sverige klarar av att sköta sina angelägenheter. Vi i Finland sköter våra egna angelägenheter i samarbete med såväl Sverige som Nato och USA. Läs artikel