Finland och Kanada genomför inspektion i Ryssland, puolustusvoimat.fi

Finland och Kanada utför i enlighet med Wiendokumentet 2011 en inspektion för ökad tillit och säkerhet i Ryssland 17 – 20 januari 2017.

Området som är föremål för inspektionen ligger väster om Moskva och där finns uppskattningsvis fem truppförband samt utbildningscentret Mulino jämte övningsområden.

Inspektionen leds av Finland. Inspektionsgruppen består av tre finländare och en från Kanada och gruppen leds av överste Martti J. Kari.

Målsättningen med inspektionen är att konstatera att iakttagelserna på området som är föremål för granskning stämmer överens med de uppgifter Ryssland överlämnat till OSSE-länderna. En speciell målsättning är att kunna konstatera att Ryssland på ifrågavarande område inte bedriver sådan militär aktivitet som enligt Wiendokumentet bör ha rapporterats om på förhand. Läs pressmeddelande