Finland inte längre lika viktigt mål för rysk strategisk kommunikation, svenska.yle.fi

Ryssland ser inte Finland som en inflytelserik EU-medlemsstat. Det visar en rapport som statsrådets kansli beställt. Därför är Finland inte heller ett särskilt europeiskt mål för Rysslands strategiska kommunikation, utan endast en god granne.

Därmed har Rysslands strategiska tänkande förändrats avsevärt sedan Sovjetunionen föll. Rapporten Govorit Moskva – Moskva talar belyser Rysslands strategiska kommunikation. Statsrådets kansli beställde rapporten i februari 2019 av konsultbolaget Eurofacts. Läs artikel