Finland genomför tillsammans med Estland Open Skies inpektionsflygning i Ryssland, hpuolustusvoimat.fi

Finland genomför tillsammans med Estland en inspektionsflygning i Ryssland 22 – 26.5.2017. Flygningen utförs med Rumäniens Antonov An-30 flygplan. Flygningen planeras i samarbete med Estlands vapenövervakningspersonal.

Finland verkar som lednation (Lead Nation, LN). Över den gemensamma flygningen har Finland och Estland tecknat ett avtal, Technical Agreement, TA), där man bestämt parternas ansvar, skyldigheter och kostnadsfördelning. Läs artikel