Finland föreslås kunna ge militär hjälp till andra länder – följderna kan vara problematiska, svenska.yle.fi

Utrikesutskottet föreslår att Finlands försvarsmakt ska delta också i farliga militära operationer utanför Finlands gränser och att regeringen och presidenten ska fatta beslut om det.

Följden av direkt militär hjälp skapar en problematisk gråzon, säger fredsforskaren Tarja Cronberg. När, var och hur ska Finland få ge militär hjälp och vem ska få besluta om det i brådskande fall? Det är frågor som har varit på tapeten i flera utskott i riksdagen den senaste tiden. Regeringen vill att lagstiftningen ska ändras när det gäller att ge direkt militär hjälp åt andra länder och när riksdagen har slagit fast de nya lagarna får Finland ge direkt hjälp åt andra länder, till EU eller andra organisationer…

En stor fråga är om man ska kunna tvinga en soldat att delta i militära operationer utomlands. Försvarsutskottet anser att det ska vara obligatoriskt. Oppositionen vill inte att lagen gäller retroaktivt. De anser att bara de som tar tjänst i Försvarsmakten efter att lagen har trätt i kraft kan tvingas delta i militär hjälp utomlands. Regeringen slår fast att Finlands hjälp inte kan äventyras av att nyckelpersoner vägrar. Läs artikel