Fiendebilder: en personlig betraktelse, Lars Ingelstam

Konflikter finns det gott om, i smått som stort. De kan vara konstruktiva, men risken finns alltid att de trappas upp och polariseras till hat och våld. Fiendebilder spelar en ödesdiger roll i sådan upptrappning. Lars Ingelstam, biträdande chefredaktör för Mänsklig säkerhet, reflekterar här över hur fiendebilder skapas och vad sådana kan ställa till med.

I somras läste jag den amerikanske författaren och journalisten Adam Hochschilds bok från 2011 om första världskriget: To End All Wars: a Story of Loyalty and Rebellion 1914-1918. Det är en utomordentligt välskriven och sakrik bok. Den ser kriget framför allt från Englands perspektiv och utnyttjar huvudsakligen brittiska källor. Läsningen var omtumlande på minst två sätt. Läs artikel