”Fel att skrota 97 nästan nya Gripenplan”, Robert Dalsjö , svd.se

Flygvapnet planerar att slakta nästan splitter­nya flygplan som har kostat skattebetalarna 60–100 miljarder kronor. Detta är inte bara en enorm kapitalförstöring utan en försvagning av försvaret vid en känslig tidpunkt, skriver Robert Dalsjö…

Sverige agerar inte så rationellt, eftersom vi har en inhemsk stridsflygplansindustri som ska hållas vid liv. Alltså köper den svenska staten nya stridsflygplan vart tionde–femtonde år. Även Fredrik Reinfeldt – som trodde att det aldrig mer kunde bli krig i Europa och såg försvaret som ett särintresse – ­beslöt 2012 att köpa 60 nya Gripen E, trots att ­Gripen C/D då inte ens var slutlevererad. Eftersom man inte skjuter till extra pengar, så går de täta ­köpen ut över försvarets totala operativa förmåga. Alla kan se att vi har en liten bonsai-armé och knappt någon flotta. Alla kan däremot inte se att vi trots nya och fina flygplan också har ett svagt flyg­vapen, med allvarliga brister på allt från reserv­delar och baser, till vapen och sensorer. Allt sådant har nämligen hårdbantats för att frigöra pengar för köp av nya flygplan.

Läs artikel