Fel att börja öva territoriell krigföring i form av militära samarbeten med olika länder, motion om propositionen ”Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands”

Vi har på den här sajten kommenterat regeringens proposition (2015/16:122) om Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands. Sverigedemokraterna Mikael Jansson och Roger Richtoff skriver i en motion till riksdagen med anledning av propositionen:

Vår alliansfrihet har tjänat oss väl. Nu när vi kan vara på väg in i ett nytt kallt krig mellan Nato-länderna på ena sidan och Ryssland och Kina på den andra så är det viktigt att vår alliansfrihet från stormakter är fortsatt trovärdig. Då kan vi inte okritiskt ingå i alla avtal med Nato. Vi bör också noggrant vakta på att vi inte förändrar våra handlingssätt så vi tappar vårt långsiktiga säkerhetspolitiska spår.

Det vore oförsiktigt av Sverige i det säkerhetspolitiska läge vi befinner oss i att börja öva territoriell krigföring i form av militära samarbeten med olika länder. Det finns ett skäl till att lagstiftningen varit som den varit på området. Vår försvarsmakt har bara fått öva för internationella fredsoperationer tillsammans med andra länders försvarsmakter. Vi anser att så ska det förbli, men undantag för Finland, eftersom vi där anser att vi bör sätta en tidsplan för när Sverige och Finland kan ingå försvarsallians och det då finns all anledning att öppna för gemensamma övningar av karaktären territoriellt försvar. Vi föreslår därför lagändringar i enlighet med vad som anges i bilaga 1-3 nedan. Läs motionen här