Fega politiker hör hemma i skamvrån! hbl.fi

Pirkko Lindberg, författare, Helsingfors

Så länge USA upprustar och placerar ut nya vapen i Europa med Natoländernas och Finlands och Sveriges stöd, upprustar även Ryssland. Det är på tiden att folken får säga sitt.

I HBL (Debatt 29.1) skriver Pär Stenbäck att ”Norden kan skriva under (kärnvapenförbudet) när kärnvapenstaterna går med i avtalet”. Han hänvisar till Mika Bööks tidigare förtjänstfulla insändare (HBL Debatt 27.1) beträffande boken ”Front mot kärnvapen” publicerad 1963 med Stenbäck som medskribent.

Stenbäck låter förstå att det inte lönar sig att försöka påverka den finska regeringen att underteckna avtalet i det här skedet. Detta påstående är ett hån mot de modiga över 120 stater i världen som redan har undertecknat avtalet och de 51 stater som har ratificerat det trots hot från USA om repressalier för dem som gör det. Detta är även ett hån mot de partier i Finland som offentligt har uttryckt sitt stöd för undertecknandet; det vill säga Socialdemokraterna, De gröna och Vänsterpartiet som alla är regeringspartier, men som uppenbarligen skamligen hindras i sitt arbete för en kärnvapenfri framtid av övriga partier och av Finlands president. Det är även ett hån mot medborgarna i de nordiska länderna där gallupar visar att en stor majoritet av befolkningen anser att deras regeringar skall underteckna avtalet. Och det är ytterligare ett hån mot medborgarna i många Natoländer eftersom det även där finns ett starkt folkligt stöd för avtalet. […]

Så länge USA upprustar och placerar ut nya vapen i Europa med Natoländernas och Finlands och Sveriges stöd, upprustar även Ryssland. Det är på tiden att folken får säga sitt – fega politiker hör hemma i skamvrån! Läs artikel