Färsk redogörelse föråldrad, hbl.fi

Dagens turbulenta värld kräver en ständig uppdatering av hur Finland rent konkret ska driva sin utrikes- och säkerhetspolitik. Ovanligt många och stora händelser har inträffat sedan regeringen var klar med sin utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse före midsommar…

Riksdagens utrikesutskott har kommit med ett betänkande kring redogörelsen och vill att regeringen i vår ger en lägesöversikt till riksdagen om effekterna av presidentskiftet i USA och förändringskrafterna i Europa…

Ett djupare försvarssamarbete inom EU understöds varmt i Finland. Utrikesutskottet talar också i mycket positiva ordalag om detta. Man uttrycker däremot oro över att en del EU-länder inte förbinder sig till EU:s gemensamma värden, såsom mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Utskottet önskar att regeringen i redogörelsen konkretare skulle ha redogjort för hur enigheten inom EU kunde stärkas. EU-politiken har i sin helhet hittills varit varken tydlig eller aktiv under regeringen Sipilä.Läs artikel