Farlig ubalanse mellom investeringer og drift, aldrimer.no

Dyrkjøpte investeringer kan støve ned om Forsvaret ikke har råd til å drifte materiellet. Tidligere HV-sjef, generalmajor (p) Tor Rune Raabye advarer mot at dette kan bli konsekvensen av dagens forsvarspolitikk. Han får full støtte av forsvarsekspert Ståle Ulriksen. – Med økt spenning er situasjonen skummel, sier Ulriksen. […]

Midlene til drift synker, investeringene tar en stadig større del av forsvarsbudsjettet og som i sin tur får en minkende andel av brutto nasjonalprodukt. Raabye slår fast at denne tendensen svekker Forsvarets operative evne. Forsvarsekspert Ståle Ulriksen stiller seg bak Raabyes advarsler.

– Forsvaret trenger folk. Men når Norge ikke klarer å nå 2-prosentmålet, kompenseres det med investeringer. Ofte legges det frem planer om investeringer uten at man har troverdige planer for å ivareta drift og driftskostnader. Investeringsprosjektene blir nesten alltid mye dyrere enn planlagt. Hva gjør man da? Jo, man kutter på driften, og resultatet er at det blir enda færre folk, sier Ulriksen.

– Det medfører økende fare for det Raabye påpeker. For Forsvarets kapasiteter krever bemanning for å være operative. Har man ikke nok hender til å ivareta driften, blir kapasiteten liggende nede, materiellet står ubrukt, og den operative evnen svekkes. Så enkelt er det, sier Ulriksen. Läs artikel