Faren ved undtagelsestilstand er, at den bliver normaltilstand, information.dk

Den politiske håndtering af coronakrisen er en undtagelsestilstand, hvor de normer, som vi normalt har til at regulere forholdet mellem individ og stat, er sat ud af kraft.

Nye love er blevet hastebehandlet i Folketinget og har givet staten en række stærkt indgribende beføjelser. Smittede borgere kan blive underlagt tvangsbehandling, og der er indført forbud mod afholdelse af større forsamlinger. Arrangementer er blevet krævet aflyst, og virksomheder har måttet lukke. Hele Folketinget står bag.

Ole Wæver, der er professor i international politik på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, kalder det »nogle rettigheder, vi ellers troede, vi havde – nogle af dem i grundloven – som lige pludselig er blevet flyttet«.

»Ikke på nogen ulovlig måde. Det er gjort efter procedurerne, men vi rykker stadig grænserne, og man gør det med henvisning til et argument om en trussel, der er så stor, at det er nødvendigt.« Läs artikel