F7-chefen: Vi fortsätter stärka försvaret! lidkopingsnytt.nu

…Från 2016 organiseras hela F 7 som krigsförband med huvuduppgifter inom det nationella försvaret. Transport- och specialflygverksamheten stärker sin nationella förmåga men fortsätter också sina internationella insatser. Stridsflygdivisionerna utbildar nya piloter och övar för nationellt försvar. På marken stärker vi förmågan att klargöra flygplan samt att skydda och hålla flygfälten öppna även under krigsliknande förhållanden.  F 7 har idag en utökad personalram relativt före det senaste försvarsbeslutet och vi jobbar hårt med att rekrytera nya medarbetare.

Försvarsmaktens och F 7s uppdrag innebär att vi ska öka tröskeleffekten, höja tillgängligheten och fördjupa samarbeten med andra. Det innebär också ett skifte av fokus från teoretiska planer och kompetenser till praktiska färdigheter och verksamhet här och nu. Genom tidigarelagd militär närvaro på Gotland och återinförandet av kustrobot försvårar vi för en angripare och höjer därmed tröskeln för den som vill angripa Sverige. Under 2016 introducerades jaktroboten Meteor. Det är en toppmodern robot framtagen i samarbete mellan sex europeiska länder. Sverige är idag enda landet med Meteorförmåga och har sannolikt Europas mest kapabla stridsflygplan, en rejält ökad tröskeleffekt. Läs artikel