Ex-ambassadörer av diametralt olika åsikt, hbl.fi

Hannu Himanens bok väcker stort intresse bland utrikespolitiska experter och tidigare diplomater. De tidigare Moskvaambassadörerna är helt av olika åsikt om Finland ska gå med i Nato. En inte obetydlig del av Finlands Natodebattörer deltog i Hannu Himanens boksläpp. Närmast Himanen hade kända Natoförespråkare som minister Jaakko Iloniemi och historikern och statsvetaren Jukka Tarkka bänkat sig och längst bak i salen satt Himanens företrädare på posten som ambassadör i Moskva, René Nyberg och Heikki Talvitie som tidigare har uttalat sig mot att Finland ansluter sig till Nato.

– Det är bra att Hannu Himanen har skrivit en bok i egenskap av före detta ambassadör i Moskva, men i Natofrågan är jag av totalt motsatt åsikt, säger Heikki Talvitie och tillägger att han ändå är på god fot med Himanen.

– Jag respekterar hans åsikt också om jag inte delar den.

Där Himanen säger att Finlands säkerhetspolitiska sits och säkerhetsläget kring Östersjön skulle må bra av att Finland går med i Nato anser Talvitie som har kritiserat EU:s sanktioner mot Ryssland och som länge var ordförande för Samfundet Finland-Ryssland, att det är precis tvärtom. Läs artikel