EU:s ledare enades om en europeisk färdplan (Bratislavafärdplanen), regeringen.se

EU:s stats- och regeringschefer har för första gången mötts utan en representant för Storbritannien. På mötet antogs en gemensam deklaration, Bratislavadeklarationen, som tar sikte på åtgärder inom de stora utmaningar EU står inför och där unionen måste leverera inom snar framtid. Läs pressmeddelande

Citat ur dokumentet:

Extern säkerhet och försvar

Mål • Stärka EU-samarbetet när det gäller extern säkerhet och försvar med hänsyn till det svåra geopolitiska läget.

Konkreta åtgärder a) Europeiska rådet i december ska besluta om en konkret genomförandeplan på säkerhets- och försvarsområdet och om hur alternativen i fördragen bättre kan användas, särskilt när det gäller kapacitet.  b) Omedelbart börja genomföra den gemensamma förklaringen med Nato.  Läs dokumentet