EU överens med Norge för att runda Trumps WTO-blockad, di.se

EU har enats med Norge om ett tillfälligt system för tvistelösning för att kringgå USA:s blockering av WTO:s appellationsdomstol.

Det tillkännagav EU-kommissionen på måndagen i ett pressmeddelande.

I december väntas Världshandelsorganisationens appellationsorgan sluta att fungera eftersom USA inte går med på att ersätta domare som då avgår. Därför har EU och Norge enats om ett mycket snarlikt, parallellt system för överklaganden i handelstvister. EU slöt en liknande överenskommelse med Kanada den 25 juli. Kommissionen underströk att förstahandsvalet fortfarande är att förbättra WTO-systemet och att få det att fungera.

USA:s president Donald Trump har upprepade gånger klagat på WTO-reglerna. EU är en varm förespråkare av det multilaterala handelssystemet och har uppmanat USA att samarbeta med EU för att förbättra WTO. Läs artikel