EU-kommissionen presenterade diskussionsunderlag på försvarsområdet, regeringen.se

EU-kommissionen lämnade den 7 juni ett diskussionsunderlag med reflektioner rörande utvecklingen av det EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Underlaget kommer att vara föremål för EU-samråd under hösten 2017.

I mars 2017 lämnade EU-kommissionen en så kallad vitbok om EU:s framtid. Vitboken innehåller fem scenarier för hur EU skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på vilken riktning man väljer att gå. Avsikten är också att Europeiska rådet ska anta slutsatser om framtidsfrågor i december 2017.

För att fördjupa diskussionen ytterligare presenterar kommissionen under året diskussionsunderlag på fem områden. Ett av dessa rör EU:s framtida försvar. Kommissionens dokument kommer att diskuteras vid högnivåkonferensen om säkerhet och försvar i Prag den 9 juni, där bland annat kommissionsordförande Juncker kommer att delta.
Sverige ser EU-kommissionens diskussionsunderlag som ett av flera inlägg i en pågående allmän debatt om EU:s framtid och att mycket återstår innan en gemensam linje kan slås fast. Läs pressmeddelande