EU kan bättre än sanktioner, dagensarena.se

Benedicte Berner-Eyde, associate vid Davis Center for Russian and Eurasian Studies vid Harvard University. och Örjan Berner, tidigare ambassadör i Sovjetunionen/Ryssland.

[…] Hårda ekonomiska sanktioner kan nog påverka Rysslands ekonomi men det är tveksamt om de leder till några positiva politiska resultat. Indirekta påtryckningsmöjligheter kan vara väl så effektiva. Ett exempel är en förstärkning av det östliga partnerskapet med postsovjetiska stater. Ökat ekonomiskt och politiskt stöd till Ukraina är kanske det mest verksamma sättet att påverka Moskva.  Sådana åtgärder bör inte hindra en aktiv dialog med Ryssland i frågor som har gemensamt intresse. Ju fler kontaktpunkter som finns till den ryska ledningens olika aktörer desto bättre.

Ryssland är en stormakt och flertalet globala problem måste lösas tillsammans med Moskva. Det gäller sådant som rustningskontroll, icke-spridning av kärnvapen, klimatfrågan, Iranförhandlingar, dialog om militär säkerhet i Europa. I dagsläget bör samarbete vara möjligt kring det ryska Sputnik-vaccinet om sådant kan bygga på full information och förtroende. Den transatlantiska relationen kan nu få ett annat innehåll vad avser politiken gentemot Ryssland efter de oklara signaler som sändes under Trumps presidentperiod. Ett gemensamt uppträdande kan få större tyngd än separata europeiska och amerikanska insatser. Det kräver dock att besluten tas gemensamt och inte dikteras av Washington.

EU bör visa att man gör skillnad mellan regimen i Kreml och det ryska samhället. Den ryska propagandans antivästliga retorik måste bemötas och sociala media kan, ännu, vara effektiva budbärare. Budskapet bör vara att man vill ha ökat samarbete, mer kontakter, få Ryssland med i en internationell krets av stater som har någorlunda gemensamma värderingar. ”Ryssland hör hemma i Europa” bör vara det ledande temat. Det är här som landet har sina rötter. Den euroasiatiska lockelsen med en närmare koppling till den ekonomiska giganten Kina är inte naturlig för Ryssland – det är nog en tes som kan anammas av flertalet i breda kretsar i Ryssland. Opinionsundersökningar visar att det ryska folket är trött på konfrontationen med väst och alls inte ser USA eller Västeuropa som fiender. Läs artikel