Ett viktigt steg för fortsatt starkt samarbete, forsvarsmakten.se

Det finsk-svenska försvarssamarbetet har tagit ytterligare steg genom övningen Northern Forest 21. Många viktiga erfarenheter har dragits i och med att Sverige deltagit i övningen på plats i Finland.
– Målet är att vi fortsätter bygga på samarbetet framåt och det kan vi bara göra genom att vi övar tillsammans, säger överste Mats Ludvig, brigadchef.

Övningen Northern Forest 21 är den finska arméns viktigaste övning under 2021. Trots den pågående coronapandemin var övningen så viktig att man beslutade att genomföra den. På grund av detta vidtogs flera åtgärder, bland annat har deltagarna testats vid upprepade tillfällen och verksamheten har koncentrerats till kluster. Allt detta för att säkerställa att övningen skulle kunna bli av. Läs pressmeddelande