Ett Natomedlemskap lägger Sverige i främsta frontlinjen, kristianstadsbladet.se

Leif Nilsson

[…] Sveriges ÖB Bydén är väl medveten om att ett medlemskap i Nato innebär att Ryssland kommer att betrakta oss som en fientlig nation och vi kommer oundvikligen dras in i ett krig mellan USA och Ryssland. Vi kommer då att ligga i främsta frontlinjen och amerikanska ”militära baseringsområden” kommer oundvikligen vara ett primärt mål för Ryssland att tillintetgöra. ÖB påtalade också att ett sådant krig kan komma att involvera såväl kärnvapen som andra massförstörelsevapen, exempelvis kemiska och biologiska stridsmedel. […]

Politikerna ska först och främst tänka på vårt folks säkerhet genom att se till att vi har ett starkt försvar som är byggt på att vi ska förvara vårt land från angrepp och inte delta i USA:s och Natos olika krigseskapader. Natoansökan är lika kortsiktigt tänkt som när samma politiska partier nästan helt skrotade vårt ändamålsenliga försvar – då ett av de absolut bästa i världen! Läs insändaren