”Ett mer robust uppträdande”, forsvarsmakten.se

Solen står nästan i zenit när Dennis Gyllensporre, svensk generallöjtnant och chef för Minusmas militära delar, besöker Sveriges nya styrkebidrag till Minusma.

Under det senaste året har Sverige flyttat sitt styrkebidrag från Timbuktu i landets norra delar till staden Gao i östra Mali. Dessutom har bidraget ändrat inriktning. Från att tidigare ha varit ett underrättelseförband till att nu bestå av ett skyttekompani. Tillsammans med flera andra nationer ingår kompaniet i en så kallad mobile taskforce, en snabbrörlig stridsgrupp. […]

– Syftet med stridsgrupperna är att snabbt kunna ingripa vid våldsamheter eller att förekomma dessa och därigenom skapa säkerhetsmässiga förutsättningar för icke-militära medel att ta sig an andra aspekter av civilbefolkningens svårigheter i enlighet med Minusmas mandat, berättar Dennis Gyllensporre. Läs artikel