Ett alliansfritt Sverige är bättre, Tomas Fors , Centerpartiet i Strängnäs

Med ett NATO-medlemskap avsäger vi oss en del av Sveriges suveränitet.