Et vendepunkt for Forsvaret? resett.no

Forsvarssjefen har nå fremlagt sitt fagmilitære råd. Det representerer et innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for Forsvaret som skal fremlegges for Stortinget til våren. […]

Han foreslår å styrke Hær, Heimevern og verneplikten og har åpenbart også forkasteten tidligere forsvarssjefs luftige teori om «det militærteknologiske paradigmeskiftet» og at det derfor ikke lenger er behov for territorielle landmaktstyrker av noe omfang. Det er bra selv om det er på høy tid og selv om landmakten burde styrkes ytterligere.

Der det fagmilitære rådet fortsatt svikter, er premisset om at våre allierte vil komme oss til unnsetning uansett. Det er et tvilsomt premiss. USA er vår viktigste allierte og vi har sammenfallende sikkerhetsinteresser. Men stormaktene vil alltid først og fremst prioritere egne interesser, jfr. de alliertes tilbaketrekning under felttoget i Nord-Norge i 1940 eller når amerikanerne nå lar kurderne i stikken i Syria, for å ta et mer aktuelt eksempel.

 Derfor må vi alltid først og fremst stole på egne krefter. Selv små nasjoner kan mobilisere en formidabel motstandskraft og med enkle midler gjøre en motparts risiko og tap uakseptabelt høye. Det innebærer at vi først og fremst bør satse på defensive kapasiteter med tilstrekkelig volum og tilstrekkelig forsvarsvilje til troverdig avskrekking. […]

I dette perspektivet blir valget av kostbare kapasiteter som F-35 og flere fregatter mindre forståelig. De vil bli slått ut i løpet av få minutter i en innledende fase av en storkonflikt av russernes nye hypersoniske presisjonsstyrte kryssermissiler som vi foreløpig ikke har noe effektivt forsvar mot.

Viktigst er dog at Forsvarssjefen har forkastet den sikkerhetspolitiske forutsetningen som var dimensjonerende for norsk forsvarspolitikk tidligere, om at norsk territorium ikke er strategisk viktig for stormaktene. Läs artikel