Et sterkt HV er alfa og omega for Norge!

Jan Skogheim

Hvorfor? Svaret burde være innlysende. Det sikrer våre nasjonale interesser og sikrer norsk suverenitet. […]

Uten et sterkt HV vil vi ikke kunne sikre våre nasjonale interesser og hevde vår suverenitet. I dag er HV gått fra å være en bred folkelig bevegelse til å bli mer og mer spesialisert. Samtidig er antallet som er aktive gått kraftig ned. Med reduseringen, samt lengre tjenestetid, er det en fare for at HV som den viktige institusjonen den er mister aksept i folket. En aksept som blir mer og mer viktig slik den geopolitiske situasjonen er i dag.

Uten denne aksepten er fremtiden til HV svært usikker. Med mer spesialisering og trening, og derav mindre tilstedeværelse, vil mye av verdien til HV forsvinne. Spesialisering er vel og bra. Men det er viktig å finne en balansegang. For til syvende og sist er det en pott med penger som skal fordeles. Og spesialisering er dyrt siden både trening og utstyr koster penger. Mye penger og ressurser. Noe som naturligvis må gå ut over tilstedeværelsen. Läs artikel