Et spørsmål du ikke får svar på, aldrimer.no

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil ikke garantere at USA ikke gjennomfører operative tokt med P-8-fly fra Andøya, mens han tidligere har slått fast at den amerikanske marinen US Navy bare er i Norge for å trene og øve. […]

– Du har flere ganger sagt at US Navy er her på øvelse. De er her med et historisk stort detasjement: Fire overvåkingsfly med teknisk personell. Kan du garantere at de kun øver og ikke driver operative oppgaver og samler inn data – og dermed utfører oppgaver det norske Forsvaret skulle ivaretatt?

– Det er jo et spørsmål du ikke får svar på. Det jeg kan si er at vi er tydelige på hva som er det norske oppdraget i nord. Vi skal fly lengst nord og vi skal fly lengst øst, det oppdraget utfører vi, svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

– Hvis det er en øvelse, hvorfor flyr amerikanerne tokt nattestid? Og hvorfor flyr de når norske Orion står på bakken? En viktig del av øvelser er jo samtrening, forutsatt at det er trening som pågår, og ikke operative oppdrag?

– Det er også et spørsmål du ikke får svar på. Hvordan øvingsledelsen legger opp aktiviteten, er ikke noe jeg har noe med å gjøre, svarer Bakke-Jensen. Läs artikel