Et norsk forsvar? nordnorskdebatt.no

Frode Bygdnes, medlem av Troms og Finnmmark Fylkesting (Rødt)

Vi trenger et sterkt og sjølstendig nasjonalt forsvar. Men det er ikke det forsvarssjefen legger opp til med sin innstilling. Han satser på teknikk og utstyr for angrep og forsvar. Han vil styrke Norge som en brikke for NATO og binder Norge enda sterkere opp til USA. Rødt ønsker et breddeforsvar som bl.a. kan mobilisere folk. Vi vil ha en vernepliktshær som folk får tilhørighet til.

Et sterkt nasjonalt forsvar vil heller ikke provosere Russland så mye som forsvarsjefens innstilling vil gjøre. Å overlate Andenes flystasjon til amerikanerne, bruke amerikansk ekspertise til overvåking av havområdene og amerikanske soldater i Trøndelag og i Troms, er krigshissing. Står vi for overvåkinga av havområdene sjøl og bare bruker norske soldater i nord, så kan vi løse de fleste uoverensstemmelsene diplomatisk. Vår strategi må være å ha dialog med våre naboer. Läs artikel