Et Nord-Norge utenfor NATOs nordgrense, nordnorskdebatt.no

Einar Sørensen

NATO-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Erna Solberg burde rødme av skam der de fra NATOs VIP-tribune forleden på Byneset i Trondheim bivånet verdens mest vellykkede forsvarsallianse vise militær slagkraft gjennom en spesiell «demo-oppvisning» for all verden. De er begge to hovedansvarlige for at NATO-øvelsen Trident Juncture brutalt minner oss om det som alle nå ser, at NATOs nordgrense for å forsvare Norge går ved fylkesgrensen Trøndelag-Nordland. Stoltenberg var statsminister da raseringen av forsvaret i Nord-Norge ble innledet, og Solberg har Nedleggelsen av flybasene i Bodø , på Andøya, av marinestasjonen Olavsvern og den minimale satsningen på et troverdig landforsvar i nord er bakgrunnen for det vi nå ser utspille seg i Trøndelag. Flyttingen av de tradisjonelle NATO-øvelser  fra Sør-Troms/Nordre Nordland til Midt-Norge er en konsekvens av nedbyggingen i nord. jobben. […]

Det er en skjebnens ironi at nåværende generalsekretær Jens Stoltenberg i NATO i nesten ultimatums form nå krever at Norge snarest mulig må øke forsvarsbudsjettene til to prosent av Brutto Nasjonal Produkt (BNP) – og at vi omgående må bestille tankfly (2-3 milliarder NOK pr. stk) for at F-35-flyene på Ørlandet skal være noe mer enn kun til flystevner for NATO-topper i Midt-Norge. Men en konflikt vinnes aldri i luften. Du må være sterk på bakken også.[…]

Det store spørsmål er om vi kan leve med en slik utfordring eller om vi har politiske ledere som evner å gjenreise det de selvsamme politikere (Høyre og AP) har rasert av forsvar slik at Nord-Norge nå i praksis ligger utenfor NATOs evne til å komme til unnsetning. Trident Juncture i Midt-Norge viser for en hel verden at Nord-Norge pr. i dag er å regne som et sikkerhetspolitisk vakuum. Läs artikel