Erna unnvikende om NATO-solidaritet, aldrimer.no

Statsminister Erna Solberg svarte ikke direkte da hun under NATO-toppmøtet i Warszawa fikk spørsmål om det er usikkerhet knyttet til solidariteten i NATO som gjør at Norge nå velger å etablere et langt tettere forsvarssamarbeid med Storbritannia…

Den norsk-britiske deklarasjonen ble signert med norske medier tilstede i ettermiddag. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og hennes britiske kollega, Michael Fallon, signerte på et dokument der Norge og Storbritannia uttrykker en vilje til et sterkere bilateralt forsvarssamarbeid.

Dette er i tråd med anbefalingene til den såkalte Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, som slo fast at den skrantende solidariteten innad i NATO gjør at Norge bør etablere sterkere bilaterale relasjoner med enkelte av NATOs medlemsland.

Overfor norske medier svarte statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse tidligere samme dag unnvikende på om det er usikkerhet knyttet til om Norge egentlig kan stole på artikkel 5 som gjør at avtalen med Storbritannia nå kommer på plass.

– Vi trenger et nett av samarbeid på enkelte kapasiteter, på toppen av det samarbeidet vi har. Läs artikel