Erkki Tuomiojas tal för socialistiska och socialdemokratiska representanter på OSSE-mötet

I samband med det parlamentariska OSSE-mötet i Helsingfors nyligen, dit ryska delegater på grund av rådande sanktioner mot Ryssland inte fick tillträde, höll Finlands före detta utrikesminister Erkki Tuomioja ett anförande inför de inbjudna socialistiska och socialdemokratiska representanterna. Tuomioja har publicerat detta på sin egen blogg.

Talet innehåller skarpa markeringar mot Rysslands agerande främst i den ukrainska frågan. Men Tuomioja har också vägande invändningar mot den västliga politiken gentemot Ukraina och Ryssland, särskilt när det gäller implementeringen av EU:s program för ett östligt partnerskap. Däri ligger en maning till självkritisk prövning och besinning.

Även om talet inte direkt berör ”Nato-frågan”, finns den med i bilden: inte bara Öst, Ryssland, utan också Väst måste akta sig för att verka spänningsskapande, och ett särskilt ansvar åvilar här uppenbarligen de alliansfria länderna i grannskapet till de länder som nu befinner sig i akut konflikt med varandra.

Erkki Tuomioja medverkade i antologin Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap! (Celanders 2014). Han är socialdemokratisk ledamot av Finlands riksdag, i vilken han första gången invaldes 1970.

Anders Björnsson