Ericssons techfred ger större säkerhet än Trumps techkrig, di.se

PM Nilsson, politisk redaktör

[…] Intressen i och omkring telekombolaget Ericsson har de senaste veckorna kampanjat för konkurrenten Huaweis rätt till näringsfrihet i Sverige. Både vd Börje Ekholm och vice styrelseordföranden Jacob Wallenberg har pekat på riskerna med det i Europa unikt hårda beslutet från PTS (Post- och telestyrelsen) att totalt blockera Huaweis utrustning i de kommande svenska 5g-näten och rensa ut befintlig i 4- och 3g.

EU har tidigare rekommenderat medlemmarna att använda en särskild rutin för att hantera frågan. Sverige tycks vara det enda land som har kört en helt egen linje och på ett ovanligt offensivt sätt pekat ut Kinas politiska system och därmed Huawei som hot mot svensk säkerhet. Varför Sverige har använt en särlösning är oklart men mycket tyder på att det nära förhållandet mellan USA:s och Sveriges försvarsmakter gjorde att ansvariga myndigheter rycktes med av Trumpadministrationens techkrig mot Kina. […]

Det nu dominerande säkerhetsintressets företrädare anser att sådana hänsyn är ovidkommande. Företagens välgång är inte Sveriges, anser bland andra Dagens Nyheter i en tidstypisk kommentar, ty ”rikets säkerhet måste komma först”.

Men rikets säkerhet är ett brett begrepp. Ett starkt försvar med hög teknisk nivå och med internationella samarbeten ger säkerhet. Men det gör också ett starkt och tekniskt avancerat näringsliv. Att vara ett litet land med ovanligt många stora globala företag gör Sverige till en internationell aktör med gott rykte. Internationellt verksamma företag skapar kontakter och relationer, välstånd och en hög nivå i arbetslivet, samt skattekraft för att bland annat sjösätta ubåtar, investera i nästa generation radarteknik, stridsflyg, luftvärn, cyberförsvar och sådant som en bättre äldreomsorg. Läs artikel