Erdogan och NATO, Per Gustafsson , ledare i Skaraborgsbygden

…Det är långt mycket viktigare för vår säkerhet att tillsammans med Finland verka för en stabil och trygg Östersjöregion, än att kasta oss in i en militär allians som inrymmer Erdogans Turkiet. Och ett USA där (idag) 43 procent tycks vilja ha Donald Trump som president. Trump som deklarerarat att USA, under republikanernas ledning, inte är bunden till förpliktelser mot andra NATO-länder – såvida inte det ligger i USA:s egenintresse.

NATO är en återvändsgränd för svensk säkerhetspolitik. Vår alliansfrihet har tjänat såväl Sverige som Finland väl. Den kommer även i framtiden bidra till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Läs ledaren