Er Finnmark Forsvarets offerlam? nordnorskdebatt.no

Han sa det rett ut: «Folk i Finnmark har like stor rett på beskyttelse som innbyggere i tettere befolkede områder av Norge».

Pensjonert generalløytnant Kjell Grandhagen er forhenværende sjef for Hæren og avsluttet sin lange karriere i Forsvaret som sjef for Etterretningstjenesten til han gikk av ved årsskiftet 2015-2016. Grandhagen har blitt tildelt en rekke æresbevisninger for sin tjeneste og i 2016 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden «for fremragende samfunnsnyttig innsats». Han nyter stor respekt i de fleste leire og er kjent for sin åpenhet og tydelighet. […]

Han slapp katta ut av sekken: «Jeg har ved flere anledninger hørt representanter fra vårt eget forskningsmiljø si at det er vanskelig, endog umulig å forsvare Finnmark, og at vi derfor ikke skal gjøre det. Dette er jeg fundamentalt uenig i», erklærte Grandhagen. Läs artikel