Enkät: 12 procent vill ha försvarsallians med Sverige, vasabladet.fi

Militär alliansfrihet är det bästa sättet att sköta Finlands försvar, anser nästan 40 procent i en enkät som Reservistförbundet låtit göra.

Det näst populäraste alternativet är EU:s militära samarbete och en utveckling av det. Ungefär en fjärdedel av dem som deltog i undersökningen anser att det här är det bästa alternativet.

Tolv procent skulle välja en försvarsallians med Sverige och elva procent medlemskap i Nato som bästa alternativ. Nio procent tog inte ställning till hur Finland borde ordna sitt försvar.

De som deltog i undersökningen fick bara välja ett svarsalternativ. Drygt tusen personer deltog. Läs artikel