En ursäkt

Raimo Jakola har gjort oss uppmärksamma på att en av honom skriven artikel, ”Nya hot kräver omstrukturering av försvaret”, publicerad bland annat av Skaraborgs Läns Allehanda (30/7) och återgiven på denna sajt, senare även förekom i Vimmerby Tidning (12/8), men där under annan rubrik och med annan undertecknare. Tyvärr noterade vi inte att det rörde sig om ett plagiat och återgav därför Jakolas artikel på nytt, men under falsk signatur. För detta ber utgivarna honom oförbehållsamt om ursäkt. Vi avlägsnar också plagiatpubliceringen på vår sajt.

Utgivarna