En påskrift för ett starkare försvar, forsvarsmakten.se

I dagarna får ett antal fordonsägare ett brev där Försvarsmakten berättar att deras fordon behövs om Sverige höjer sin beredskap eller hamnar i krig. Det kallas uttagning av egendom och innebär att ett fordon kan komma att tas i anspråk med stöd av förfogandelagen om regeringen beslutar om höjd beredskap inför en krigsfara eller om det blir krig.

Det är inget nytt att staten kan ta egendom i anspråk vid beslut om höjd beredskap och mobilisering. För 30 år sedan var det mer vanligt, men detta är första gången sedan 1997 som Försvarsmakten skickar ut uttagningsbeslut. Det görs inom ramen för uppbyggnaden av totalförsvaret och för att stärka den militära förmågan.

– Uttagsbesluten ska inte ses som att Sverige mobiliserar. Det säkerhetspolitiska läget kan ändras fort – det har vi tydliga exempel på i vår geografiska närhet. Det är Försvarsmaktens ansvar att kunna hantera en sådan situation ifall den uppstår, säger Johan Svensson, chef för Försvarsmaktens produktionsledning. Läs pressmeddelande