En lag förhindrar att kärnvapen placeras i Finland – Jussi Saramo förstår inte hela kärnvapendebatten, is.fi

Google-översatt.

Bör kärnvapen eller baser placeras i Finland som ett resultat av NATO-medlemskapet?

Denna diskussion har pågått mer eller mindre sedan i våras, efter att Finland beslutat att tillsammans med Sverige ansöka om att bli medlem i försvarsalliansen Nato. Den allmänna linjen har varit att Finland kommer att ansöka om medlemskap i Nato utan förutsättningar. Frågan kommer att diskuteras först efter att medlemskapet är bekräftat och sedan när Finland gör en försvarsplan tillsammans med Nato.

I måndags kom samma fråga upp igen i paneldiskussionen på säkerhetskonferensen i Kouvola.

Jussi Saramo , ordföranden för Vänsterförbundets riksdagsgrupp, slog frågan ur det blå.

– Finland har på förhand bestämt att kärnvapen inte ska föras hit. Vi har gjort en lag om det i riksdagen, den lagen är i kraft och den är inte på väg att avvecklas, påpekade han. Så vilken artikel pratade Saramo om?

Svaret finns i kapitel två, paragraf fyra i  kärnenergilagen den 11 december 1987/990.

” Det är förbjudet att importera kärnvapensprängämnen samt deras tillverkning, innehav och detonation i Finland.” Det är vad lagen säger, men lagen kan alltid ändras. Saramo hänvisade i sitt anförande även till utrikesutskottets betänkande som hänvisade till kärnenergilagen.

– I utrikesutskottets betänkande, som är enhälligt och jag gjorde det själv, står det att vi har en sådan lag i kraft, sa Saramo. Detta är en rapport färdig den 17 maj 2022.

I 43 § i kommitténs betänkande UaVM 5/2022 vp framgår följande:

”Denna övervägande omfattar också frågan om Natos eventuella militära närvaro i Finland i form av baser och trupper, samt frågan om placering av kärnvapen. Dessa, liksom alla beslut som rör enskilda NATO-medlemsstater, faller inom ramen för nationell suveränitet.

Som medlem i Nato skulle Finland inte tvingas ta emot utländska trupper, baser eller kärnvapen till sitt territorium mot sin vilja. Finlands viktigaste bidrag som Nato-land skulle vara förmågan att försvara sitt eget territorium. Utskottet påpekar i sammanhanget att 4 § i kärnenergilagen (990/1987) förbjuder import av kärntekniska sprängämnen samt tillverkning, innehav och detonation i Finland. Utskottet konstaterar dessutom att det är ytterst osannolikt att Nato ens skulle föreslå eller överväga att placera kärnvapen i Finland.” Läs artikel