Arméns mekaniserade övning Hammer 22 inleds i Niinisalo, maavoimat.fi/sv

Pansarbrigaden leder arméns mekaniserade Hammer 22-övning i Niinisalo på Pohjankangas skjut- och övningsområde under tiden 31.10 – 11.11.2022. I övningen deltar cirka 4 100 personer, av vilka över hälften är reservister. Förutom de nationella trupperna deltar även trupper från Förenta staternas armé i övningen.

I övningen deltar trupper från Pansarbrigaden, Björneborgs brigad, Karelska brigaden, Uttis jägarregemente, Arméstaben samt Försvarsmaktens logistikverk. Övningen omfattar även flygvapnets och arméns flygverksamhet. Läs artikel