En generasjon med samarbeid til tross: – Døra til Russland er i ferd med å lukkes, highnorthnews.com

[…] Klimaet mellom landene varmet gradvis opp og det ble enklere å samarbeide om forskning og drive næringsvirksomhet på tvers av grensa og å reise mellom landene. Men etter Russlands annektering av Krim i 2014 med påfølgende sanksjoner mot Russland og deres motsanksjoner, er døra til Russland gradvis i ferd med å lukkes.

– Nå må du ha invitasjon fra det russiske utenriksdepartementet for å reise dit, forklarer Dahle.

For Russlands svar på Vestens sanksjoner er å innføre motsanksjoner. De ønsker for eksempel ikke å kjøpe varer fra Vesten, men være selvforsynt. Det gjelder både industri og handel, sier Dahle. I stedet for åpne handelskorridorer mellom Vesten og Russland, etableres det interne handelssystemer i landet. Salve Dahle tror at det blir opp til utdannings- og forskningssektoren å holde døra til Russland på gløtt nå. […]

Når det er sagt, er det ikke bare mørkt. Russland har uttrykt et ønske om økt samarbeid i kraft av at de har overtatt lederskapet i Arktis råd for de neste to årene.

– De ønsker også å få mer fart i arbeidet med å utvikle Den nordlige sjørute, sjøveien nord for Sibir, sier Dahle. Läs artikel