– En direkte og alvorlig trussel for norsk og alliert sikkerhet, tv2.no

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen uttrykte mandag sterk bekymring for russisk ubåtaktivitet og økende stormaktsrivalisering i Barentshavet og Norskehavet.

I sin årlige tale til Oslo Militære Samfund kommenterte Bruun-Hanssen Russlands største ubåtoperasjon siden den kalde krigen, der ti undervannsbåter ble deployert fra sine baser på Kola til det nordlige Norskehavet.[…]

Det økte spenningsnivået mellom Russland og Vesten har ført til at USA og NATO igjen fokuserer på militær styrke og tilstedeværelse i Nord-Atlanteren.

I desember fortalte TV 2 at Russland bygger verdens nordligste kampflybase rundt 1000 kilometer fra Nordpolen. Basen blir ifølge norsk og dansk etterretning Russlands hjørnestein i en fremskutt forsvarslinje i Arktis.

For Russland er det avgjørende å hindre eller forsinke forsterkninger fra USA til Nord-Norge gjennom havområdene mellom Grønland, Island og Storbritannia – det såkalte GIUK-gapet.

– Norges utfordring er at vi ligger bak den fremskutte russiske forsvarslinjen ved GIUK-gapet som ble demonstrert under øvelsen. Blir denne etablert vil det være meget krevende å få allierte forsterkninger inn til landet vårt, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Läs artikel