Sju EU-länder stöder Frankrikes plan att inrätta flottinsats i Hormuzsundet, svenska.yle.fi

Frankrikes regering får politiskt stöd av sju andra EU-länder för sitt initiativ till att inrätta en europeiskt ledd flottinsats i Hormuzsundet.

Insatsen ska trygga sjöfarten i det livligt trafikerade sundet som ligger mellan Iran och Förenade Arabemiraten. Frankrike har sökt stöd hos de andra EU-länderna sedan i höstas – och meddelar nu att Tyskland, Belgien, Danmark, Grekland, Nederländerna och Portugal gett sitt politiska stöd för insatsen. Styrkan ska enligt Frankrikes planer vara baserad i Abu Dhabi och dess uppgift är att övervaka och skydda den kommersiella fartygstrafiken i sundet. Insatsen ska enligt franska planer inledas i februari. […]

EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell ger sitt fulla stöd till den franskledda övervakningsoperationen i Hormuzsundet. Borrell understryker dock att det handlar om en frivillig allians mellan några medlemsländer, och inte om ett EU-beslut.

Detaljerna kring insatsen är ännu oklara, och största delen av de medlemsländer som stöder Frankrike ska ännu rösta för beslutet i de egna parlamenten.

USA har en pågående insats där internationella oljetankrar och fartygs säkerhet tryggas i sundet, men flera Europeiska länder har dragit sig för att samarbeta med USA. Det här på grund av rädsla för att ett samarbete kan sända fel signaler i området där konflikten mellan Iran och USA utspelats under vintern. Läs artikel