Efter ett och ett halvt år

Sajten alliansfriheten.se har nu funnits i jämnt ett och ett halvt år. Den drivs på helt frivillig basis, utan extern finansiering. Den förnyas och uppdateras varje dag. Också sommartid sker daglig utgivning. Sajten länkar till andra medier men innehåller också originalpublicering. Syftet är att den ska samla kunskap om försvars-, säkerhets- och utrikespolitiska förhållanden av betydelse för bevarandet av den svenska militära alliansfriheten. Den ska också vara en källa till argumentation för detta ändamål.

Det material vi för upp och länkar till på alliansfriheten.se ska vara relevant och gediget. Illa underbyggda påståenden, grova vinklingar och insinuanta personangrepp avstår vi från att ge spridning åt. Vad som skrivs i nordisk och internationell press i detta sammanhang uppfattar vi som väsentligt att förmedla.
Detta är inte en anti-Nato-sajt. Motståndet mot svenskt medlemskap i Atlantpakten bygger inte på fientlighet mot någon eller några av dess medlemsstater. I konflikten mellan denna allians och dess eventuella fiender har vi ingen anledning att ta ställning; däremot uppmärksammar vi folkrättsbrott, var de än må förekomma, eftersom värnet av folkrättens regelverk och principer är mycket viktigt för en alliansfri stat som Sverige.

Utgivarna är uttryckligen för en nationell svensk försvarsmakt som bygger på folkbeväpning, det vill säga allmän värnplikt. Värnpliktiga soldater bör utgöra ryggraden i våra stridskrafter, särskilt dem på marken, och statsmakterna måste tillföra nödvändiga resurser för detta. Så sker ej idag.

Till våra besökare – läsekretsen – vill vi säga: Informera gärna omgivningen om sajtens existens. Tipsa oss nytt material att publicera – det behöver inte vara dagsfärskt utan kan i förekommande fall ha flera år på nacken. Ge oss också förslag till förbättringar av sajtens utseende och funktionssätt.

Utgivarna