Effektivare krigsmakt stärker Rysslands stormaktsambitioner, foi.se

Ryssland har det senaste decenniet gjort betydande framsteg för att skapa en effektiv krigsmakt. En ny FOI-rapport bedömer att Rysslands militära förmåga kommer att konsolideras fram mot 2029, vilket medför flera konsekvenser för europeisk och internationell säkerhet. […]

En viktig slutsats i rapporten är att den säkerhetspolitiska utvecklingen fortsatt kommer att vara avgörande för den militära förmågeutvecklingen under det kommande decenniet. En påtaglig ökning av Rysslands militära förmåga mot 2029 är bara möjlig om den politiska ledningen än en gång prioriterar och uthålligt genomdriver ökningar av militärutgifter, försvarsmaterielbeställningar, de Väpnade styrkornas organisation samt den militära övningsverksamheten.

Rapporten kan läsas här.