Dramatisk om USA avvikler forhåndslagrene, midtnorskdebatt.no

De amerikanske forhåndslagrene i Norge og tilstedeværelsen av amerikanske marinesoldater er viktige for det norske forsvaret, og de har vært en garantist for vår sikkerhet i flere tiår. Tre av forhåndslagrene ligger i Stjørdal, Verdal og Bjugn og består av flere tusen militære kjøretøyer og ammunisjon lagret i fjellhaller. Nå advarer norske offiserer og en forsker i en artikkel i Aftenposten at USA kan trekke ut styrkene og avvikle forhåndslagrene innen 2030. Det vil få dramatiske følger for norsk sikkerhet, og det vil bety at Norge må ta et mye større ansvar for eget forsvar.

Avtalen om forhåndslagreneog utplasseringen av US Marines i Norge har vært kontroversiell. Den har utfordret norsk basepolitikk som ikke tillater at utenlandske styrker er utplassert på norsk jord permanent. Avtalen med USA innebærer blant annet at omlag 350 amerikanske soldater stasjoneres her i seks måneder av gangen. Målet er å trene under ekstreme værforhold og øve sammen med norske styrker for en fremtidig krise- eller krigssituasjon. Hensikten er at Norge skal få hurtig bistand fra USA ved å bruke utstyr som allerede er lagret i Norge.

Ifølge Aftenposten mener ekspertene at USA i fremtiden vil flytte mer av oppmerksomheten og egne styrker nærmere Kina for å balansere styrkeforholdet i Stillehavet. Den amerikanske generalen, David H. Berger, har også varslet en omorganisering av US Marines. Läs artikel