Dragsviks rekryter har förbundit sig att försvara landet närhelst det kallar, hbl.fi

På lördagen ordnades den högtidliga krigsmannaeden på Nylands brigad i Dragsvik. Det är en militär fest där beväringar befordras till jägare. Det innebär att de upptas som fullvärdiga medlemmar i den militära gemenskapen.

Den åttonde januari ryckte 12 500 rekryter in för att utföra sin värnplikt. 400 av dem är kvinnor och ungefär 750 svenskspråkiga. Tjänstgöringen inleddes med en åtta veckor lång grundutbildningsperiod, som avslutas nästa vecka. I slutet av perioden görs urvalen för manskaps- och underofficersutbildningarna och den slutgiltiga tjänstgöringstiden avgörs – 165, 255 eller 347 dygn.

På lördagen var det dags krigsmannaed eller krigsmannaförsäkran för kontingent 1/18. Krigsmannaförsäkran saknar religiösa element och är ett alternativ för dem som inte är medlemmar i statskyrkan. Läs artikel