DPA: Stoltenbergs reformplaner møter motstand i Nato, forsvaretsforum.no

[…] Nato-sjef Jens Stoltenberg la forrige måned fram et utkast til reformpakken «Nato 2030». Den kom i stand etter en debatt det siste drøye året om hvorvidt alliansen fortsatt var tilpasset oppdraget sitt.

Sentralt i forslaget var et større felles budsjett til å betale for Natos operasjoner og øvelser. I dag er det landene som deltar i operasjonene som tar regningen, men en fellespott der alle bidrar skulle bidra til å fordele byrdene mellom medlemslandene. Byrdefordeling er en gjenganger i Nato-sammenheng, også i spørsmålet om landenes forsvarsbudsjetter.

Flere land er kritiske til forslaget om et felles budsjett, sier DPAs kilder. Blant argumentene mot Stoltenbergs forslag er at støtte for felles sikkerhet og kollektivt forsvar bør være åpenbar og ikke knyttet til penger. Läs artikel