Donald Trumps USA är det nya normala, sydsvenskan.se

Trita Parsi, , vice vd amerikanska tankesmedjan Quincy Institute for Responsible Statecraft.
[…] Väljarundersökningar och rapporter har länge inte bara visat på ökat motstånd mot militära ingripanden i utlandet, utan också bitterhet mot den överhet som lurat amerikanerna att ändå stödja dem. Inte minst för att de kostat allmänheten liv och välstånd samtidigt som militärindustrin har gjort rekordvinster. Resultatet är en befolkning som inte bara motsätter sig krig, utan också militariseringen av USA:s utrikespolitik som låst fast landet i så många krig.
En undersökningsom Eurasia Group Foundation gjort i år visar att bara 9,5 procent av amerikanerna tror att USA:s ledarskap är nödvändigt för att garantera stabiliteten i världen och därmed den inhemska freden och välståndet. 63,5 procent anser att USA antingen ska fokusera mer på utmaningar hemmavid eller att utrikespolitiken ska bygga på kalla fakta om det som gynnar USA, snarare än på USA:s roll som global ledare. […]
Hittills verkar Europa knappt ha fått upp ögonen för den nya verklighet som råder. Inneslutna i sin egen trögrörliga bubbla räknar man ner dagarna till januari 2021 då man hoppas att det USA som fanns före Trump ska återuppstå.
Det vore klokare av Europa att vänja sig vid tanken på en värld utan amerikansk militär överhöghet och börja planera för hur man ska navigera i den.