DN frågar. Hur förändras säkerhetsläget i Europa med Trump som president? dn.se

Rolf Ekéus, veterandiplomat och f d chef för FN:s specialkommission för Iraks massförstörelsevapen (UNSCOM):

– Det blir en ökad press från USA på Natos medlemsstater att öka sina försvarsutgifter. Men jag tror inte att det blir ett minskat ansvars­tagande från USA för sina allierade i Europa. Trump är en populist som inte kan någonting om utrikes- och säkerhetspolitik. Det avgörande blir därför vilka han utser till utrikes- och försvarsministrar, de kommer att prägla USA:s linje. Jag räknar med att han kommer att omge sig med proffs som stabiliserar honom. Det är möjligt att han söker en mer flexibel Rysslands­politik. Ryssland har en så skakig ekonomi att Putin inte kan hålla uppe tempot i upprustningen. Det finns ingen anledning till att gripas panik och USA kommer inte att överge Nato. Någon strategisk omläggning av USA:s politik tror jag inte på.

Hans Blix, tidigare utrikesminister (FP), chef FN:s atomenergiorgan IAEA och FN:s vapeninspektör i Irak:

– Trump ökar möjligheterna till en långsam nedtrappning av och kanske lösning av Ukrainakonflikten. Den skulle innefatta att Krim föranleder inga amerikanska åtgärder, självklart klargörande av att Ukraina inte blir medlem av Nato. Kravet mot Ryssland måste vara att det totalt drar sig ur den intervention de begår i östra Ukraina och accepterar Ukrainas associationsavtal med EU. Det skulle kunna bli någon sorts islossning. I värsta fall blir det en hårdnande attityd mot ryssarna. Om Trump i sin närhet får kalla kriget-riddare så kan tuppkamskänslan göra sig gällande. Ska man uttrycka det rått så är Trump kanske en person som trycker på knappen om man trampar honom på tårna.Läs artikel