Det viktigste Hæren har sett fra krigen i Ukraina, forsvaretsforum.no

Lars Lervik, generalmajor

I august markerte vi at brigaden vår fylte 70 år. Om fire år fyller Hæren 400 år. Hæren har utviklet seg kontinuerlig gjennom disse snart fire hundre årene.

I dag har vi grensevakten i Kirkenes, vi har Finnmark landforsvar med hovedbase på Porsangmoen, vi har Brigade Nord i Indre Troms og på Rena. Vi har også Militærpolitiet, Trenregimentet, Etterretningsbataljonen og Hærens våpenskole. I Oslo har vi Hans Majestet Kongens Garde.

Hver av disse militære avdelingene er et resultat av målrettet satsning over tid, med tilpasning til nye krav som konsekvens av endrede militære og sikkerhetspolitiske forutsetninger.

Sikkerhetspolitiske kriser er historisk en driver for tempo og utvikling. Starten på den kalde krigen, og kanskje spesielt Korea-krigen, var en av årsakene til at Brigade Nord ble opprettet for 70 år siden. I dag har vi en krig mellom to stater i Europa. Läs atikel