Det svensk-finska kustförbandet svetsas samman i Nylands brigad, merivoimat.fi

Parallellt med Sjöstridsövningen Silja ordnas en gemensam övning för den finsk-svenska amfibietruppen (SFATU – Swedish Finnish Amphibious Task Unit) i Nylands brigad. Det kustförband som bildas av Sverige (Amfibieregementet 1) och Finland (Nylands brigad) ansluter sig till sjöstridsövningen från och med 3.6.

Den svenska kustjägaravdelningen, som omfattar cirka 400 personer och cirka 40 båtar, anländer till Finland för förövningsskedet 29.-30.5. Övningen tillsammans med den svenska avdelningen utvecklar samverkansförmågan och möjliggör mottagande av internationellt bistånd samt övning av arrangemangen kring värdlandsstöd som en del av en större övningshelhet.

Det marina samarbetet mellan Sverige och Finland är väletablerat. Samarbetet erbjuder båda länderna metoder att tillsammans och självständigt stärka sin prestationsförmåga samt att på så sätt utveckla säkerheten inom Östersjöområdet. Den gemensamma verksamheten omfattar bl.a. övnings- och operativ verksamhet såsom en delad lägesbild. Inom marinen fortsätter utvecklingen av samarbetet utan militära begränsningar.Läs pressmeddelande